Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 september 2023

Woord voor de dag
Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
2 Timotheüs 4:2