Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 september 2022

Woord voor de dag
Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.
Hebreeën 13:9