Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 september 2021

Woord voor de dag
Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.
2 Timotheüs 4:8