Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 augustus 2022

Woord voor de dag
En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israël opgehouden.
2 Samuël 24:25