Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 juli 2021

Woord voor de dag
Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn.
Exodus 29:37