Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 juni 2022

Woord voor de dag
Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.
Romeinen 7:12