Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 juni 2021

Woord voor de dag
En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.
Handelingen 17:11