Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 mei 2023

Woord voor de dag
Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.
Handelingen 1:14