Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 mei 2022

Woord voor de dag
Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; en u heeft de HEERE verkoren, om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken, die op den aardbodem zijn.
Deuteronomium 14:2