Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 maart 2023

Woord voor de dag
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 14:6