Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 november 2023

Woord voor de dag
En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.
Openbaring 15:8