Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 januari 2022

Woord voor de dag
Zo zal de erfenis niet omgewend worden van den enen stam tot den anderen; want de stammen der kinderen Israëls zullen aanhangen, een ieder aan zijn erfenis.
Numeri 36:9