Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

29 januari 2021

Woord voor de dag
En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf; maar God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land, hetwelk hij aan Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft.
Genesis 50:24