Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 september 2020

Woord voor de dag
Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
Hebreeën 12:28