Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 juni 2022

Woord voor de dag
Doch de hand des HEEREN was zwaar over die van Asdod, en verwoestte hen; en Hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen.
1 Samuël 5:6