Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 mei 2022

Woord voor de dag
Neemt waar, en hoort al deze woorden, die ik u gebiede, opdat het u, en uw kinderen na u, welga tot in eeuwigheid, als gij zult gedaan hebben wat goed en recht is in de ogen des HEEREN, uws Gods.
Deuteronomium 12:28