Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 april 2021

Woord voor de dag
En als hij zich verootmoedigde, keerde de toorn des HEEREN van hem af, opdat Hij hem niet ten uiterste toe verdierf; ook waren in Juda nog goede dingen.
2 Kronieken 12:12