Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 maart 2023

Woord voor de dag
Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.
Jesaja 65:18