Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 februari 2023

Woord voor de dag
En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
1 Korinthe 12:26