Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 februari 2021

Woord voor de dag
Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.
1 Korinthe 12:31