Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 november 2021

Woord voor de dag
Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
Openbaring 14:12