Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 november 2020

Woord voor de dag
En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
2 Koningen 6:16