Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 oktober 2020

Woord voor de dag
Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.
Lukas 7:50