Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 september 2023

Woord voor de dag
Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
2 Timotheüs 2:19