Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 augustus 2022

Woord voor de dag
Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen.
2 Samuël 22:31