Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 juni 2022

Woord voor de dag
Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
Romeinen 6:11