Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 juni 2021

Woord voor de dag
En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
Handelingen 16:14