Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 mei 2022

Woord voor de dag
U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
Efeze 4:3