Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 mei 2021

Woord voor de dag
Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.
Psalmen 20:6