Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 april 2021

Woord voor de dag
Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden de woorden des HEEREN, en zij keerden weder van tegen Jerobeam te trekken.
2 Kronieken 11:4