Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 februari 2021

Woord voor de dag
Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.
1 Korinthe 12:7