Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 november 2020

Woord voor de dag
Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?
Lukas 20:17