Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 januari 2023

Woord voor de dag
En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.
Markus 14:24