Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

27 januari 2021

Woord voor de dag
Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn ontsteke niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt; want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens.
Genesis 45:5