Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 september 2023

Woord voor de dag
En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.
Ezechiël 8:15