Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 september 2022

Woord voor de dag
De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.
Hebreeën 11:35