Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 augustus 2020

Woord voor de dag
Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.
Psalmen 74:2