Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 juli 2021

Woord voor de dag
En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.
Exodus 26:33