Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 juni 2021

Woord voor de dag
Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.
Handelingen 15:29