Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 juni 2020

Woord voor de dag
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.
Romeinen 5:21