Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 mei 2023

Woord voor de dag
Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.
Jeremia 10:10