Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 april 2021

Woord voor de dag
Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.
2 Korinthe 3:16