Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 maart 2023

Woord voor de dag
Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!
Johannes 12:13