Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 november 2022

Woord voor de dag
Zeggende tot hen: Er is geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.
Lukas 19:46