Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 november 2020

Woord voor de dag
En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent den tijd des levens, dien Elisa tot haar gesproken had.
2 Koningen 4:17