Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 oktober 2021

Woord voor de dag
En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Ezechiël 37:27