Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 oktober 2020

Woord voor de dag
En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden.
Lukas 7:9