Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 januari 2023

Woord voor de dag
Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.
Markus 13:33