Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 september 2021

Woord voor de dag
Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
2 Timotheüs 1:10