Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 september 2020

Woord voor de dag
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.
Hebreeën 11:27